Nieruchomości Kraków, czyli dom pod Wawelem

Nieruchomości Kraków czyli dom pod Wawelem. Informacje dla właścicieli nieruchomości z rejonu Krakowa i nie tylko. Poradnik jak sobie poradzić w wielkim mieście i nie dać się oskubać pośrednikom i zarządcom.

Saturday, October 07, 2006

Zarząd nieruchomości - wspólnoty mieszkaniowe

 Do podjęcia przez zarząd czynności przekraczających zwykły zarząd jest konieczna uchwała właścicieli. Uchwały właścicieli lokali zapadają większością głosów, liczoną według wielkości udziałów, analogicznie jak przy zarządzie rzeczą wspólną. Jednakże właściciele mogą się umówić, iż każdy z nich będzie miał jeden glos. Ustawa o własności lokali zezwala na podejmowanie uchwał w drodze indywidualnego zbierania głosów. Nieruchomości Kraków Ustawodawca chciał w ten sposób uniknąć fikcji występującej zwłaszcza w dużych wspólnotach, polegającej na tym, że uchwały stają się wynikiem głosowania niewielkiej liczby członków, którzy przyszli na zebranie.
Czasami zdarza się, iż część współwłaścicieli weszła w spór z aktualnym zarządem i chce go odwołać. Najprostszą metodą jest podjęcie uchwały przez członków spółdzielni, odwołującej dotychczasowy zarząd. 1/10 członków wspólnoty może w każdej chwili domagać się zwołania zebrania wspólnoty przez zarząd. Oczywiście do ważności takiej uchwały wymagana jest większość głosów właścicieli lokali liczonej według wielkości udziałów.

Czynności zachowawcze

 Cóż to oznacza? Mianowicie każdy współwłaściciel ma prawo i obowiązek podjąć wszelkie czynności, które pozwalają zachować nieruchomość w nie pogorszonym stanie. Jednakże jeśli współwłaściciele posiadający większość udziałów w nieruchomości sprzeciwiają się, konieczne jest uzyskanie upoważnienia sądowego. Czy ma więc sens korzystanie z art. 209 KC jeśli wiemy, ze współwłaściciele posiadający większość udziałów się sprzeciwią? Jeśli jesteśmy pewni swoich racji, a sprawa jest nagła – jak najbardziej. Nieruchomości Kraków Na podstawie art. 209 KC możemy podjąć działania zmierzające do zachowania wspólnego prawa, a dopiero kiedy inni współwłaściciele się sprzeciwią, będziemy żądać upoważnienia sądowego do dokonania czynności. Jeśli np. przecieka nam dach, a wiemy że współwłaściciele posiadający większość udziałów sprzeciwiają się remontowi dachu, najpierw rozpoczynamy naprawę, a dopiero jeśli któryś ze współwłaścicieli się sądownie sprzeciwi naszym działaniom, oprzemy się na art. 201 zdaniu drugim KC. Zalecamy aby jednak każdorazowo zasięgnąć porady profesjonalnego prawnika, aby nie narażać się na wysokie koszty przegrania sprawy sądowej.

Hipoteka a nieruchomości

Jaka jest funkcja hipoteki?

Ma na celu zabezpieczenie wierzytelności pieniężnej, przez obciążenie nieruchomości lub jej części ułamkowej. Wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z obciążonej nieruchomości niezależnie od tego, kto jest jej właścicielem. Ma także prawo pierwszeństwa przed wierzycielami osobistymi dłużnika.

Na czym można ustanowić hipotekę?

Przedmiotem hipoteki, poza nieruchomościami, może być także użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym terenie, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, oraz wierzytelności zabezpieczone hipoteką.